Καλώς ήρθατε στην ZAVOLI Hellas, τον Επίσημο και Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο των Συστημάτων Αεριοκίνησης ZAVOLI για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρία ZAVOLI Hellas, δραστηριοποιείται στην προώθηση, προβολή και χονδρική πώληση Συστημάτων ZAVOLI στην Ελληνική Αγορά, ενώ συγχρόνως έχει την εξουσιοδότηση να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί Συνεργεία Αεριοκίνησης για μετατροπές και συντηρήσεις των Συστημάτων ZAVOLI. Από το 2008, η ZAVOLI Hellas, έχει εξουσιοδοτήσει και πιστοποιήσει περισσότερα από 100 Συνεργεία Αεριοκίνησης σε περίπου 60 πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, και αποτελούνται από:

-Εμπορικό Τμήμα (διοίκηση, τμήμα πωλήσεων, λογιστήριο)

-Τεχνικό Τμήμα (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Τμήμα Εκπαίδευσης-Πιστοποίησης, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης R&D)

-Κεντρική Αποθήκη

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ZAVOLI Hellas στα εξής στοιχεία:

Γιαννιτσών 181, Θεσσαλονίκη, ΤΚ54628

Τηλ. 2310523131, Fax 2310547838

Email info@zavoli.gr